เทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ

พิมพ์ข้อความลงใน PDF แบบง่าย ๆ

เก็บไฟล์ PDF บนโทรศัพท์มือถือง่าย ๆ ด้วย App Xodo

พาดู Street View พร้อมค้นหาพิกัดแปลงที่ดินด้วย LandsMaps

เก็บไฟล์ PDF บนโทรศัพท์มือถือง่าย ๆ ด้วย App Xodo

พาดู Street View พร้อมค้นหาพิกัดแปลงที่ดินด้วย LandsMaps