ขายที่ดินอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 12ไร่ ตำบลหนองเยือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคา 2,220,000 บาท

ขายที่ดินอำเภอบ้านให

Read more

ขายที่ดินติดถนนเจนจบทิศอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 5ไร่ ตำบลหนองเยือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคา 4,570,000 บาท

ขายที่ดินติดถนนเจนจบ

Read more

ขายที่ดินตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 23 ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาไร่ละ 130,000 บาท

ขายที่ดินตำบลหนองแวง

Read more