ขายที่ดินภาคเหนือ

ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ150ไร่ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 120 ล้านบาท

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ

Read More
ที่ดินสินค้าแนะนำ

ขายที่ดินเชียงราย 383ไร่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ราคา 200 ล้านบาท

ขายที่ดินเชียงราย 38

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ 1ไร่ พร้อมบ้าน 1 หลัง ตำบลบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 2.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดอำเภอแม่

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดอำเภอสบปราบ 1ไร่ ตำบสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 1.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดอำเภอสบป

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอลี้ลำพูน 645ไร่ ตำบลนาทราย จังหวัดลำพูน ราคาไร่ละ 170,000 บาท

ขายที่ดินอำเภอลี้ลำพ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอเมืองน่าน 5ไร่ ตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน ราคาไร่ละ 1 ล้านบาท

ขายที่ดินอำเภอเมืองน

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินแม่แตงเชียงใหม่ 171ไร่ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาไร่ละ 1 ล้านบาท

ขายที่ดินแม่แตงเชียง

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอเมืองลำพูน 3ไร่ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ราคา 4.2 ล้านบาท

ขายที่ดินอำเภอเมืองล

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสันกำแพง 132ตรว ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 890,000 บาท

ขายที่ดินอำเภอสันกำแ

Read More
ที่ดินที่ดินติดทะเล/ติดแม่น้ำ

ขายที่ดินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน 3ไร่ ราคา 1,140,000 บาท ตำบลทาสบเส้า

ขายที่ดินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน 3ไร่

Read More