ขายที่ดินภาคเหนือ

ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอเถิน38ไร่เศษ ตำบลเถินบุรี จังหวัดลำปาง ราคาไร่ละ 1.2 แสนบาท

ขายที่ดินอำเภอเถิน38

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอเถิน51ไร่เศษ ตำบลแม่ถอด จังหวัดลำปาง ราคาไร่ละ 5 แสนบาท

ขายที่ดินติดถนนซุปเป

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอสบปราบ14ไร่เศษ ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 11.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดถนนซุปเป

Read More
ที่ดินที่ดินติดทะเล/ติดแม่น้ำ

ขายที่ดินติดแม่น้ำวังอำเภอสบปราบ9ไร่เศษ ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 1.7 ล้านบาท

ขายที่ดินติดแม่น้ำวั

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินเปล่าอำเภอเมืองลำพูน8ไร่เศษ ตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน ราคา 16 ล้านบาท

ขายที่ดินเปล่าอำเภอเ

Read More
ที่ดินบ้าน

ขายบ้าน2ชั้นจังหวัดเชียงรายเนื้อที่1ไร่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ราคา 3.5 ล้านบาท(ค่าโอน 50/50)

ขายบ้าน2ชั้นจังหวัดเ

Read More
ขายสวนทุเรียนสวนผลไม้ที่ดิน

ขายที่ดินติดสวนลำใยอำเภอลี้16ไร่เศษ ตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน ราคา 2.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดสวนลำใยอ

Read More
ที่ดินที่ดินติดทะเล/ติดแม่น้ำ

ขายที่ดินติดแม่น้ำปิงสันทรายเชียงใหม่1ไร่เศษ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 4.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดแม่น้ำปิ

Read More
ขายสวนทุเรียนสวนผลไม้ที่ดิน

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภอดอยเต่า54ไร่ ตำบลโป่งทุ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ไร่ละ 260,000 บาท

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ150ไร่ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 120 ล้านบาท

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ

Read More