ขายที่ดินอำเภอโคกเจริญ 31ไร่ ตำบลโคกแสมสาร จังหวัดลพบุรี ราคาไร่ละ 290,000 บาท

ขายที่ดินอำเภอโคกเจร

Read more

ขายที่ดินอำเภอโคกเจริญ 42 ไร่ ราคาไร่ละ 120,000 บาท จังหวัดลพบุรี

ขายที่ดินอำเภอโคกเจร

Read more

ขายฟาร์มไก่ลพบุรี ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 18-1-50 ไร่ ราคา 5 ล้านบาท

ขายฟาร์มไก่ลพบุรี ตำ

Read more