ขายที่ดินลำปาง

ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ150ไร่ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 120 ล้านบาท

Loading

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดอำเภอสบปราบ 1ไร่ ตำบสบปราบ จังหวัดลำปาง ราคา 1.5 ล้านบาท

Loading

ขายที่ดินติดอำเภอสบป

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ 23 ไร่ ตำบลนายาง จังหวัดลำปาง ราคาเพียงไร่ละ 1 แสนบาท

Loading

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ 10 ไร่ ตำบลนายาง จังหวัดลำปาง ราคา 2,500,000 บาท

Loading

ขายที่ดินอำเภอสบปราบ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอเสริมงาม 172 ไร่ ตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง ราคาไร่ละ 100,000 บาท

Loading

ขายที่ดินอำเภอเสริมง

Read More