ขายที่ดินเชียงใหม่

ที่ดินที่ดินติดทะเล/ติดแม่น้ำ

ขายที่ดินติดแม่น้ำปิงสันทรายเชียงใหม่1ไร่เศษ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่?ราคา?4.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดแม่น้ำปิ

Read More
ขายสวนทุเรียนสวนผลไม้ที่ดิน

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภอดอยเต่า54ไร่ ตำบลโป่งทุ่ง จังหวัดเชียงใหม่?ไร่ละ?260,000 บาท

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภ

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินติดอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ 1ไร่ พร้อมบ้าน 1 หลัง ตำบลบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 2.5 ล้านบาท

ขายที่ดินติดอำเภอแม่

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินแม่แตงเชียงใหม่ 171ไร่ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาไร่ละ 1 ล้านบาท

ขายที่ดินแม่แตงเชียง

Read More
ที่ดิน

ขายที่ดินอำเภอสันกำแพง 132ตรว ตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 890,000 บาท

ขายที่ดินอำเภอสันกำแ

Read More
ขายสวนทุเรียนสวนผลไม้ที่ดิน

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภอสันทราย 1 ไร่ ตำบลป่าไผ่ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางวาละ 6,000 บาท

ขายที่ดินสวนลำใยอำเภ

Read More